Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Stanowisko nr 62 Prezydium NRPiP z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie zaleceń i wytycznych w sprawie sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach po 1 lipca 2022 r. 312
Zaproszenie na szkolenie pt. Wspieranie zdrowia psychologicznego dzieci oraz pierwsza pomoc psychologiczna dla rodzin uchodźczych z najmłodszymi dzieci" 332
pismo NRPiP wystosowane do Ministra Zdrowia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektóry 357
Projekt POWER - szkolenie online dla lekarzy, pielęgniarek i położnych POZ 370
XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa dla pielęgniarek i położnych operacyjnych „365 plus 1 dzień wokół pielęgniarstwa operacyjnego” 7 października 2022 roku Katowice 314
VI Ogólnopolska Konferencja Pielęgniarstwa Operacyjnego w Onkologii „ Pielęgniarstwo operacyjne – profesjonalny projekt multidyscyplinarny” 15 - 16 września 2022 r. Poznań 290
Zofia Małas o nowym wzorze PWZ 290
Informacja w sprawie stosowania nowych wzorów dokumentów prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, prawa wykonywania zawodu położnej, ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz ograniczonego prawa wykonywania zawodu położnej 239
Komunikat Ministra Zdrowia ws. prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej 283
Uchwała Nr 560/VIIP/2022 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie treści pieczątki pielęgniarki lub położnej 254