VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

W dniach 15-17 maja 2023r. w Warszawie odbył się  VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych.

Podczas obrad Delegacji Zjazdu dokonali wyboru  na stanowiska funkcyjne w organach Naczelnej Izby Pielęgniarek  i Położnych:

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych VIII kadencji – Pani Mariola Grażyna Łodzińska

Przewodnicząca Naczelnej Komisji Rewizyjnej VIII kadencji – Pani Małgorzata Sobania

Przewodniczący Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych VIII kadencji – Pan Jan Ślęzak

 Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej VIII kadencji – Pani  Grażyna Rogala-Pawelczyk