Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Certyfikowane, bezpłatne szkolenia online dla personelu pielęgniarskiego-opiekuńczego pracującego w domu pacjenta 36
Specjalistyczny, bezpłatny kurs „Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji” dla położnych! 32
Specjalizacja bezpłatna PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE organizowana przez VITAL-MED Kuśnierz w Zamościu 25
Specjalizacja bezpłatna PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE organizowana przez centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytet Medyczny w Lublinie 39
Nabór na pełnopłatne szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek, miejsce szkolenia Chełm 63
Korespondencja NIPIP z MZ w sprawie uwzględniania pielęgniarek szkolnych w programach i projektach dotyczących cyfryzacji w medycynie szkolnej 17
Specjalizacja bezpłatna PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE DLA PIELĘGNIAREK- dofinansowana przez Ministerstwo Zdrowia organizowana przez VITAL-MED Ośrodek Kształcenia Lublin 39
Specjalizacje bezpłatne w dziedzinie pielegniarstwa: internistycznego; anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek - dofinansowane przez Ministerstwo Zdrowia organizowane przez Ośrodek Kształenia Podyplomowego OIPiP w Lublinie 56
Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia Topiramat oraz topiramat w połączeniu z fenterminą: Nowe ograniczenia w celu zapobiegania narażeniu w okresie ciąży 120
VII Ogólnopolski Zjazd Pielęgniarek, Położnych i przedstawicieli innych zawodów medycznych „Bezpieczna praca pielęgniarki i położnej” Zakopane, 8 - 10 stycznia 2024 r. 104