Pokaż # 
Tytuł Odsłony
VI Ogólnopolska Konferencja Pielęgniarstwa Operacyjnego w Onkologii „ Pielęgniarstwo operacyjne – profesjonalny projekt multidyscyplinarny” 15 - 16 września 2022 r. Poznań 117
Zofia Małas o nowym wzorze PWZ 114
Informacja w sprawie stosowania nowych wzorów dokumentów prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, prawa wykonywania zawodu położnej, ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz ograniczonego prawa wykonywania zawodu położnej 83
Komunikat Ministra Zdrowia ws. prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej 101
Uchwała Nr 560/VIIP/2022 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie treści pieczątki pielęgniarki lub położnej 86
Zarządzenie 79/2022/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29.06.2022 w/s warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju poz 83
Informacja o wdrożeniu nowej wersji Systemu Minitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) 110
Apel do władz: Opieka długoterminowa jest na skraju przepaści! 115
Stanowisko nr 61 PNRPiP z dnia 7.06.2022 r. w sprawie projektu rozporządzenia MZ zmieniającego rozp. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innychniż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika med. 74
Stanowisko nr 60 Prezydium NRPiP z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie zabezpieczenia profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania 88