Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Dodatki covidowe-pismo do Ministra Zdrowia w sprawie wątpliwości interpretacyjnych polecenia Ministra Zdrowia w sprawie wypłaty dodatków covidowych wraz z odpowiedzią 321
Obowiązkowe szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 dla pracowników wykonujących zawody medyczne 243
Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie środków ochrony indywidualnej pracowników wykonujących czynności dla których ocena ryzyka wykazuje potencjalne narażenie zawodowe na SARS-CoV-2 266
Raport Fundacji Rodzić po Ludzku z monitoringu oddziałów położniczych pn. Opieka okołoporodowa podczas pandemii COVID-19 w świetle doświadczeń kobiet i personelu medycznego 257
Biuletyn Informacyjny V-XII 2021 roku 304
Z DNIEM 23 LISTOPADA 2021 R. WCHODZI W ŻYCIE NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 27 SIERPNIA 2021 R. W SPRAWIE METODY ZAPOBIEGANIA GRYPIE SEZONOWEJ W SEZONIE 2021/2022 341
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje o nowych zasadach rozliczania dodatków covidowych 355
Zalecenia organizacyjne dotyczące prowadzenia grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania w szkołach podstawowych w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. z dn. 23 lutego 2021 r. 303
Zalecenia organizacyjne dotyczące szczotkowania zębów u dzieci w przedszkolach w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 z dn. 22.10.2021r. 357
Stanowisko KK w dziedzinie pediatrii z dnia 03.11.2021 dotyczące podawania iniekcji u dzieci w wieku 0-18 lat 301