Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Zaproszenie na szkolenie pt. Wspieranie zdrowia psychologicznego dzieci oraz pierwsza pomoc psychologiczna dla rodzin uchodźczych z najmłodszymi dzieci" 216
pismo NRPiP wystosowane do Ministra Zdrowia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektóry 260
Projekt POWER - szkolenie online dla lekarzy, pielęgniarek i położnych POZ 247
XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa dla pielęgniarek i położnych operacyjnych „365 plus 1 dzień wokół pielęgniarstwa operacyjnego” 7 października 2022 roku Katowice 187
VI Ogólnopolska Konferencja Pielęgniarstwa Operacyjnego w Onkologii „ Pielęgniarstwo operacyjne – profesjonalny projekt multidyscyplinarny” 15 - 16 września 2022 r. Poznań 174
Zofia Małas o nowym wzorze PWZ 177
Informacja w sprawie stosowania nowych wzorów dokumentów prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, prawa wykonywania zawodu położnej, ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz ograniczonego prawa wykonywania zawodu położnej 140
Komunikat Ministra Zdrowia ws. prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej 163
Uchwała Nr 560/VIIP/2022 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie treści pieczątki pielęgniarki lub położnej 142
Zarządzenie 79/2022/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29.06.2022 w/s warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju poz 142