Opiniowanie podwyżek dla pielęniarek i położnych

Wniosek do opiniowania podwyżek dla pielęgniarek i położnych 2021 r.

Email Drukuj PDF

NOWY wniosek do opiniowania przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych - POBIERZ

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną na terenie całego kraju, a tym samym zachowanie zalecanych środków ostrożności prosimy Świadczeniodawców o występowanie z wnioskami wyłącznie drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .


Wniosek wraz z opinią Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie zostanie przesłany Świadczeniodawcy drogą elektroniczną Obowiązkiem Świadczeniodawcy będzie przekazanie opinii drogą elektroniczną do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ  Delegatura w Chełmie.

Uprzejmie prosimy o składanie wniosków w formie zgodnej z Uchwałą nr 1872/VII/2021  Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 05 stycznia 2021 r.

 

Rozporządzenie w spr. OWU gwarantujące kontynuację wypłaty środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych

Email Drukuj PDF

 

Ważna informacja dla pielęgniarek i położnych!

Minister Zdrowia w dniu 17 grudnia 2020 r. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W wyniku działań Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych zostaną wprowadzone regulacje prawne, które zagwarantują kontynuację wypłaty środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych po 1 stycznia 2021.

Powyższe rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 i przedłuża do dnia 30 czerwca 2021 r. obowiązujące przepisy regulujące tryb przekazywania przez świadczeniodawców informacji dotyczących liczby pielęgniarek i położnych, które są objęte podwyżkami na mocy przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz obowiązujące zasady wypłacania dodatkowych środków na wzrost wynagrodzeń tych pielęgniarek i położnych.

Środki przeznaczone na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych będą przekazywane na podstawie informacji dotyczącej liczby pielęgniarek i położnych, które są objęte podwyżkami, przekazanej w styczniu 2021 r. oraz w kwietniu 2021 r. do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ przez świadczeniodawców posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Natomiast w przypadku świadczeniodawców posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, środki na podwyżki będą przekazywane na podstawie ww. informacji złożonej w styczniu 2021 r. przez tych świadczeniodawców.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - pobierz

 

Wniosek do opiniowania podwyżek dla pielęgniarek i położnych

Email Drukuj PDF

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020, poz. 547), które wydłuża okres przekazywania środków finansowych na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, zaistniała potrzeba uzyskania przez świadczeniodawców nowych opinii podziału środków finansowych wydawanych przez Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Chełmie.

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną na terenie całego kraju, a tym samym zachowanie zalecanych środków ostrożności prosimy Świadczeniodawców o występowanie z wnioskami wyłącznie drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

NOWY wniosek do opiniowania przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych podwyżek dla pielęgniarek i położnych - POBIERZ


Wniosek wraz z opinią Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie zostanie przesłany Świadczeniodawcy drogą elektroniczną. Obowiązkiem Świadczeniodawcy będzie przekazanie opinii drogą elektroniczną do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ  Delegatura w Chełmie.

Uprzejmie prosimy o składanie wniosków w formie zgodnej z Uchwałą nr   1679/VIIP/2019  Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 października 2019 r.

 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Email Drukuj PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - POBIERZ