konsultanci

Informacja o ukazaniu się projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

Email Drukuj PDF

2018-01-09

Szanowni Państwo- śWIADCZENIODAWCY

Informacja o ukazaniu się projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze

w ramach opieki długoterminowej

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/projekty-zarzadzen/projekt-zarzadzenia-swiadczenia-pielegnacyjne-i-opiekuncze-w-ramach-opieki-dlugoterminowej,6503.html

mgr Małgorzata Sitarz

Wojewódzki Konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych

i niepełnosprawnych

Tel.798705756

 

Dyżury Konsulatntów Wojewódzkich na terenie OIPiP w Chełmie

Email Drukuj PDF

UWAGA!!!

Konsultant Wojewódzki
w dziedzinie Pielęgniarstwa
Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych

/województwo lubelskie/

Małgorzata Sitarz

informuje, iż

konsultacje w wyżej wymienionych dziedzinach pielęgniarstwa w roku 2017
odbywają się
pod numerem telefonu 798-705-756

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o konsultantach w ochronie zdrowia ( Dz.U.z 2009r. Nr.52, poz.419 z późn. zm.).

   


Strona 3 z 3