Ogłoszenia
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Informacja: w dniu 29 czerwca 2021 r. Biuro OIPiP w Chełmie czynne do 11:00 19
2 Podziękujmy „Aniołom” - Druga edycja konkursu na najlepszą położną trwa! 17
3 Korespondencja dot. zwiększenia środków finansowych na realizację świadczeń w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej 15
4 Bezpłatne szkolenia z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej dla Szpitali, POZ-ów oraz AOS-ów 19
5 Zalecenia organizacyjne dotyczące prowadzenia grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania w szkołach podstawowych w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 7
6 V Ogólnopolska Konferencja Pielęgniarstwa Operacyjnego w Onkologii „Pielęgniarstwo operacyjne w czasie pandemii – Zielona Wyspa Onkologii” 28
7 Senat przyjął poprawki zwiększające wskaźniki minimalnego wynagrodzenia pielęgniarek i położnych 19
8 Senacka Komisja Zdrowia przyjęła poprawki zgłaszane m.in przez samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych 17
9 Listy otwarty do Wojewody Lubelskiego 271
10 KATASTROFA KADROWA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH -RAPORT NACZELNEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 153
11 XXI Zjazd Szkół Rodzenia w Mielnie 16
12 II WARSZTATY DOBREJ PRAKTYKI LECZENIA RAN online 20
13 XVI Ogólnopolska Konferencje Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa, Pielęgniarek Naczelnych i Przełożonych 21
14 Korespondencja dotycząca wyceny porad pielęgniarki i położnej POZ 13
15 27 maja 2021 r. Konwent Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych spotkał się z Przewodniczącymi Regionów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. 33
16 Stanowisko nr 52 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie poparcia akcji protestacyjnej pielęgniarek i położnych 34
17 Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z budżetu państwa w 2021 r. 32
18 Nowy kierunek - Położnictwo w PWS Kwidzyn 19
19 Ankieta-doświadczenia pracy Pielęgniarek/Pielęgniarzy podczas pandemii COVID-19 66
20 Wsparcie dla opieki długoterminowej 48
21 Korespondencja NIPiP z NFZ dotyczącą dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne w 2021 r. 34
22 Aktualizacja kwestionariuszy wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem przeciw COVID-19 (stan na 15 maja 2021 r.) 39
23 ALFA-oferta pracy 39
24 Życzenia z okazji MDP i DP 356
25 Oferta pracy-Drewnica 69
26 III Ogólnopolska Konferencja Pielęgniarek Medycyny Szkolnej 73
27 Nabór na kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne 140
28 Gratulacje 61
29 Nowy IBUK Libra 27
30 Wytyczne dot. organizacji szczepień przeciwko COVID-19 91
31 Samorząd pielęgniarek i położnych świętuje 30-lecie 76
32 Uchwała Nr 464/VII/2021 NRPiP z dn.19.04.2021 r. w sprawie obchodów Jubileuszu 30-lecia samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych 37
33 webinar Rola i wpływ pielęgniarki na powrót pacjenta do AOS 40
34 Bezpłatne test wiedzy dla pielęgniarek i położnych 39
35 XXX – lecie Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych 1052
36 Szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 115
37 Korespodnecja z MZ dot. wyceny porady pielęgniarki POZ i położnej POZ 53
38 Ankieta "Pielęgniarki i pielęgniarze wobec wirusa SARS-CoV-2 - problemy i wyzwania" 46
39 Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration EMBA dla Pielęgniarek i Położnych 48
40 XV Ogólnopolska Konferencja Położniczo-Neonatologiczno-Pediatryczna 51
41 SOS-bezpłatna pomoc psychologiczna dla pielęgniarek i położnych 148
42 Stanowisko nr 50 NRPiP z dnia 24 marca 2021 121
43 Apel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Z dnia 24 marca 2021 r. W sprawie wdrożenia systemu kontroli jakości Środków biobójczych, które trafiają na rynek 91
44 Szpital Południowy w Warszawiw poszukuje pielęgniarek do pracy 153
45 Stanowisko nr 49 Prezydium NRPiP z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 134
46 Bezpłatne środki ochrony osobistej oraz do dezynfekcji dla pielęgniarek i położnych 45
47 Badanie pracy pielęgniarek i położnych 138
48 ANKIETA DOT. COVID-19 101
49 Korespondencja dot. sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 107
50 NZOZ Alfa Szpital Rehabilitacyjny imienia lek. med. Bronisławy Dulkiewicz w Krynicy-Zdroju-oferty pracy 136
51 Stanowisko Zespołu Konsultantów z dnia 19 stycznia 2021 roku dotyczące obsady pielęgniarskiej w opiece nad pacjentem podczas prowadzenia ECMO 143
52 List otwarty Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z 2 lutego 2021 r. 140
53 Stanowisko konsultantów krajowych: medycyny rodzinnej, chorób zakaźnych oraz anestezjologii i intensywnej terapii we współpracy z Radą Medyczną przy Premierze RP z dnia 01.02.2021 135
54 Położna na medal - wyniki 7. edycji konkursu 130
55 Webinar „Wykorzystanie gotowych zestawów do procedur zabiegowych na Bloku Operacyjnym” 157
56 Możliwość weryfikacji PWZ 157
57 Ogólnopolski Program Leczenia Ran – Kursy dla pielęgniarek i położnych – rozpoczęcie rejestracji 165
58 Nabór na kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne w Chełmie - 2021 rok 130
59 Uchwała nr 123/VII/20 ORPiP w Chełmie z sprawie ustanowienia specjalnej jednorazowej zapomogi z tytułu ciężko przebytej choroby COVID-19 Członka OIPiP w Chełmie 198
60 Oferta INTER dla środowiska medycznego w związku z pandemią 155
61 Stanowisko w sprawie rozpowszechnianych nieprawdziwych informacji o szczepionkach przeciw COVID-19 oraz testach PCR wykrywających SARS-CoV-2 z dnia 4 stycznia 2021 roku 114
62 SOS – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE 113
63 Wpływ zagrożenia COVID-19 na psycho-społeczne funkcjonowanie pielęgniarek aktywnych zawodowo-ankieta 145
64 LIST OTWARTY DO PREZYDENTA RP 116
65 Zgłoszenia pracowników sektora ochrony zdrowia na szczepienia przeciw COVID-19. Skorzystaj z formularza on-line 169
66 Komunikat ZUS w sprawie Zasiłku chorobowego na preferencyjnych zasadach dla niektórych ubezpieczonych 168
67 Ministrerstwo Zdrowia: Komunikat dotyczący szczepień personelu medycznego i niemedycznego przeciw COVID–19 w szpitalach węzłowych 196
68 Rozporządzenie w spr. OWU gwarantujące kontynuację wypłaty środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych 135
69 Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP 143
70 Procedura w przypadku wystąpienia choroby zawodowej przygotowana przez Kancelarię Prawną Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie 171
71 Z żałobnej karty ... 168
72 Z żałobnej karty ... 196
73 Stanowisko nr 48 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie poprawy bezpieczeństwa pacjentów przebywających w szpitalach psychiatrycznych oraz zatrudnionych tam pielęgniarek w czasie epidemii SARS-CoV-2 134
74 Stanowisko nr 47 NRPiP z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie uregulowania statusu zawodu opiekuna medycznego oraz jego kompetencji zawodowych 150
75 Stanowisko Nr 46 NRPiP z dnia 8 grudnia 2020 roku 140
76 Stanowisko nr 45 NRPiP z dnia 8 grudnia 2020 r. 141
77 Pielęgniarki i położne mówią dość! 135
78 List otwarty Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do Pacjentów oraz Członków Samorządu Pielęgniarek i Położnych 130
79 PORADNIK dotyczący zmian prawnych, związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej począwszy od 29 listopada 2020 r. 145
80 Korespondencja dotycząca prawa pielęgniarek i położnych oraz innych grup zawodów medycznych do zasiłku chorobowego w wymiarze 100% podstawy wymiaru zasiłku wypłacanego za każdy miesiąc niezdolności do pracy 152
81 Wyniki badań Pielęgniarek i zachęta do kolejnych 143
82 Rehabilitacja po COVID-19 174
83 Stanowisko z dnia 18.11.2020 roku w sprawie wzmocnienia roli pielęgniarek w strategii walki z pandemią Covid -19 167
84 Korespondencja w sprawie podjętych działań przez NFZ w celu wdrożenia polecenia MZ 178
85 Korespondencja w sprawie braku wydania zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie wyceny porady pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej i porady położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej 132
86 Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie środków ochrony osobistej dla pielęgniarek i położnych 171
87 Pismo skierowane do Ministra Zdrowia w sprawie zmiany warunków realizacji świadczeń opieki pielęgniarskiej nad pacjentami obłożnie, przewlekle i terminalnie chorymi leczonymi w ramach opieki długoterminowej domowej oraz opieki paliatywno – hospic 160
88 Rozpoczęcie naboru na kursy kwalifikacyjne na terenie OIPiP w Chełmie 207
89 Ankieta – Zawód Pielęgniarki/Pielęgniarza a pandemia koronawirusa 201
90 Wsparcie psychologiczne dla pielęgniarek,położnych, pielęgniarzy 204
91 Pomoc w zaopatrzenie dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 194
92 WYTYCZNE KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH MAJĄCYCH STYCZNOŚĆ Z OSOBĄ ZAKAŻONĄ SARS-CoV-2 160
93 Aktualności Centrali NFZ - Zmiany w dodatku covidowym dla medyków: jest wyższy i dostanie go dodatkowy personel 190
94 APEL PREZESÓW SAMORZĄDÓW ZAWODÓW MEDYCZNYCH z dnia 30 października 2020 r. do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów w sprawie działań Państwa w zakresie ochrony zdrowia w czasie epidemii 181
95 Stanowisko Nr 44 Prezydium NRPiP z dnia 30.10.2020 r. w sprawie propozycji zmiany zapisów polegających na uchyleniu przepisów przyznających 100% dodatku do wynagrodzenia wszystkim osobom wykonującym zawody medyczne, które realizują świadczenia zdr 148
96 Uchwała Nr 408/VII/2020 NRPiP z dnia 15.10.2020 r. w sprawie zaliczenia pielęgniarkom i położnym okresu wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej w trybie art. 26b ust 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (...) na poczet przeszkolenia 140
97 zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 dla położnych rodzinnych / położnych POZ - aktualizacja z dnia 23.10.2020 143
98 Rekrutacja kadry medycznej do szpitala tymczasowego w Lublinie 178
99 Włącz się do walki z koronawirusem – oferta pracy w Szpitalu Narodowym 196
100 Korespondencja z MZ w sprawie stanowiska NRPiP dotyczących bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla personelu medycznego oraz zwiększenia uprawnień pielęgniarek do kwalifikacji do szczepień przeciwko grypie u dorosłych 190
 
Strona 1 z 4