OIPiP w Chełmie

22-100 Chełm, ul.Obłońska 20

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Ogłoszenia
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Zaproszenie dla położnych do współtworzenia bazy polskich położnych 15
2 Stres, zdrowie i postrzegane wsparcie społeczne wśród pracowników medycznych w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2-Anonimowe badanie 14
3 Zaproszenie do bezpłatnego udziału w webinarium "WYBRANE PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ ONKOLOGII" 32
4 Zdjęcia przekazanych środków ochrony osobistej pielęgniarkom i położnym - link do strony internetowej NIPiP 38
5 Stanowiska, Apel NRPiP z dnia 24.06.2020 51
6 XX Ogólnopolski Zjazd Szkół Rodzenia - konferencja dla położnych 45
7 Ankieta dot. wpływu COVID-19 na pacjentów chorych na cukrzycę 47
8 Link do badania pracy magisterskiej 45
9 Przychodnia Specjalistyczna CENTRUM w Chełmie-oferta pracy 98
10 Ruszyła strona internetowa dla pielęgniarek szkolnych 72
11 Bezpłatne webinary leczenie ran 60
12 XX Zjazd Szkół Rodzenia 15-18 października 2020 r. 60
13 NZOZ DORMED w Dorohusku-oferta pracy 58
14 Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 dla położnych rodzinnych / położnych podstawowej opieki zdrowotnej 77
15 Zmiana godzin pracy biura od dnia 02 czewrca 2020 r. 183
16 XIV Ogólnopolska Konferencja Położniczo-Neonatologiczno-Pediatryczna 72
17 Ankieta-bezpieczeństwo w pracy, zdrowie psychiczne i wypalenie zawodowe w świetle epidemii 96
18 SPRZECIW wobec wprowadzenia tzw. „wspólnej deklaracji” wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu POZ (Lekarza POZ, Pielęgniarki POZ oraz Położnej POZ) 116
19 II Ogólnopolska Konferencja Ginekologiczno-Położnicza „Współczesna opieka na każdym etapie życia kobiety” 110
20 Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ z dnia 30 kwietnia 2020 r. dotyczące przeprowadzania badań bilansowych u dzieci w czasie trwania pandemii COVID-19 149
21 Zalecenia KK w dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego dla pielęgniarek środowiska naucznia i wychowania-opieka w przedszkolach i żłobkach na okres epidemii 113
22 Konferencja ePro Infantis 2020 128
23 Zalecenia dotyczące organizacji procesu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w związku ze stanem epidemii i ryzykiem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19 112
24 Dodatkowe świadczenie z tytułu ograniczenia w wykonywaniu pracy w wielu miejscach w związku z COVID-19 164
25 Wsparcie psychologiczne w czasie pandemii koronawirusa 104
26 Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dla województwa lubelskiego w sprawie zakupu środków, materiałów i sprzętów do walki z COVID – 19. 146
27 Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dla województwa lubelskiego w sprawie dekontaminacji powietrza 138
28 Informacja Ministerstwa Zdrowia na temat zasad kierowania do pracy pracowników medycznych przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV2 178
29 Stanowisko specjalistyczne – pielęgniarstwo diabetologiczne Wybrane i wskazane zalecenia postępowania dla pielęgniarek/położnych pracujących z pacjentami chorymi na cukrzycę Pacjent z podejrzeniem/zakażeniem SARS-CoV-2 164
30 Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne 152
31 Bezpłatna pomoc prawna pracownikom służby zdrowia 141
32 Bezpłatne ubezpieczenie medyków 175
33 Opinia w sprawie przeniesienia lub skierowania położnej do pracy na stanowisko pielęgniarki 146
34 Co zrobić, kiedy dostanę skierowanie od wojewody do pracy przy zwalczaniu epidemii Covid-19? Wskazówki dla pielęgniarki i położnej. 165
35 Ogłoszenie-gotowość podjęcia pracy przy zwalczaniu epidemii 163
36 Informacje dla podmiotów medycznych, domów pomocy społecznej, które zwracają się z prośbą o wspomożenie ich w walce z pandemią koronawirusa 152
37 Informacja z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych 177
38 Zalecenia dla Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej/Hospicjum Domowego i Poradni Medycyny Paliatywnej w stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 171
39 Zalecenia w opiece pielęgniarskiej w psychiatrii i leczeniu uzależnień 184
40 Stanowisko specjalistyczne – pielęgniarstwo diabetologiczne Wybrane i wskazane zalecenia postępowania dla pielęgniarek/położnych pracujących z pacjentami chorymi na cukrzycę Pacjent z podejrzeniem/zakażeniem SARS-CoV-2 163
41 WYTYCZNE POSTĘPOWANIA DLA PIELĘGNIAREK MAJĄCYCH KONTAKT Z OSOBĄ ZAKAŻONĄ SARS-CoV-2 143
42 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej... 135
43 Leczenie ran w obliczu epidemii 187
44 Zalecenia dotyczące organizacji procesu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w związku ze stanem epidemii i ryzykiem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19 171
45 Wniosek do opiniowania podwyżek dla pielęgniarek i położnych 175
46 Stanowisko nr 34 Prezydium NRPiP w sprawie uznania choroby zakaźnej wywołanej u pielęgniarki lub położnej wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zakaźną 165
47 APEL samorządów zawodów medycznych z dnia 1 kwietnia 2020 r. do Prezesa Rady Ministrów 185
48 Tarcza dla samozatrudnionych 167
49 Program UM i ankieta 137
50 Wytyczne do stosowania przez pielęgniarki POZ w czasie epidemii wirusa SARS - CoV - 2 163
51 Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 dla położnych rodzinnych /położnych podstawowej opieki zdrowotnej 156
52 Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS 184
53 Zalecenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek dla pielęgniarek operacyjnych pracujących przy operacjach pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 168
54 Film instruktażowy: jak poradzić sobie z raną w domu? 168
55 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 171
56 Apel NRPiP z dnia 26.03.2020 roku w spr. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 153
57 Zasady opieki domowej pacjentów podejrzanych o zachorowanie na nowego koronawirusa COVID-19 z łagodnymi objawami oraz zasady postępowania z osobami z kontaktu - pośrednie zalecenia 180
58 Zalecany minimalny zestaw środków ochrony indywidualnej chroni przed zakażeniem przez kontakt bezpośredni, drogą kropelkową i transmisją w powietrzu 181
59 Informacja o osobach przebywających na kwarantannie przez system eWUŚ 181
60 Komunikat Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych 154
61 ZALECENIA DLA PACJENTA Z DODATNIM WYNIKIEM BADANIA W KIERUNKU KORONAWIRUSA ZE WSKAZANIEM DO IZOLACJI W WARUNKACH DOMOWYCH 164
62 Zalecenia PTEiLChZ, Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji 176
63 Stanowisko NRPiP w sprawie dyscyplinarnego zwolnienia położnej 165
64 Oferta na maseczki 160
65 Apel zawodów medycznych do rządu polskiego 169
66 Wsparcie dla pielęgniarek i położnych, ich rodzin i bliskich 189
67 Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 20 marca 2020 r. 171
68 Informacje dotyczące produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19 211
69 Komunikat Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego-koronawirus 228
70 Wsparcie psychologiczne dla pielęgniarek,położnych, pielęgniarzy 178
71 Pomoc w zaopatrzenie dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 195
72 Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie zaopatrzenia w środki ochronne pielęgniarek, położnych podstawowej opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej 183
73 Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, oraz opieka paliatywna i hospicyjna w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 165
74 Komunikat dla pielęgniarek i położnych w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w okresie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego 181
75 Komunikat-zmiana terminu Okręgowego Zjazdu 208
76 Apel Prezesa NRPiP w sprawie postępowania przeciwepidemicznego i medycznego w związku z ryzykiem wybuchu epidemii nowego koronawirusa 279
77 Co trzeba wiedzieć o profilaktyce zakażenia koronawirusem? 206
78 Międzynarodowa Kampania "Nursing Now” Polska 217
79 Oficjalna inauguracja kampanii Nursing Now Polska 322
80 Stanowisko Nr 32 Prezydium NRPiP z dnia 14.01.2020 r. 297
81 Kwestionariusz ankiety: Zachowania agresywne wobec pielęgniarek i położnych 314
82 Pielęgniarki, położne w Wojskach Obrony Terytorialnej 394
83 Stanowisko Prezydium NRPiP w sprawie wyrażenia sprzeciwu w związku z zamieszczeniem na facebooku Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP, artykułu sugerującego stosowanie na Oddziałach Intensywnej Terapii nieuzasadnionych medy 440
84 Bezpłatny kurs e-MBA w koordynowanej opiece zdrowotnej 478
85 Wniosek do opiniowania podwyżek dla pielęgniarek i położnych 485
86 I Ogólnopolska Konferencja Pielęgniarka i Położna POZ „Rola i zadania pielęgniarki i położnej w realizacji świadczeń POZ”, Warszawa, 27.11.2019 r. 638
87 Wybory do Samorządu Pielęgniarek i Położnych 555
88 WYBORY SAMORZĄDOWE NA VIII KADENCJĘ - INFORMATOR 464
89 Zawiadomienia o zebraniach wyborczych 619
90 Naukowe podstawy standardu opieki okołoporodowej 621
91 Informacja o naborze na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwo internictyczne-Zamość 568
92 Informacja o naborze na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki-Chełm 483
93 Korespondencja w sprawie utworzenia nowego zawodu "Technik Pielęgniarstwa" 475
94 RAPORT BADANIE OPINII MŁODYCH MATEK NA TEMAT LAKTACJI I ROLI POŁOŻNEJ W PROMOWANIU KARMIENIA PIERSIĄ 644
95 REKOMENDACJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA POŁOŻNYCH W ZAKRESIE STOSOWANIA PRODUKTU W OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ 609
96 Opinia Konsultanta Krajowego w sprawie podawania przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej produktów leczniczych o nazwie: Olfen 75 mg oraz Dicloratio 75 mg - roztwór do wstrzykiwań 556
97 Komunikat CKPPiP w sprawie prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych metodą e-learningu 580
98 Komunikat CKPPiP 686
99 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej 1127
100 NOWY Ujednolicony wniosek do opiniowania podwyżek dla pielęgniarek i położnych 1082
 
Strona 1 z 2