OIPiP w Chełmie

22-100 Chełm, ul.Obłońska 20

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Ogłoszenia
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Zlecenie badania w kierunku SARS-CoV-2 31
2 Zmiany w przepisach dotyczących pielęgniarek i położnych 10
3 Zalecenia dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania/higienistek szkolnych dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 18
4 Opinia w sprawie podawania leku o nazwie Biotrakson 22
5 II Konferencja "Żywienie a zdrowie prokreacyjne kobiety", 6 listopada 2020r. 13
6 Międzynarodowa konferencja pediatryczno-neonatologiczna eProInfantis 2020 International, 8-9 października 2020 r. 12
7 UM w Białymstoku oferta studiów podymlomowych Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna 13
8 Badanie warunków i komfortu pracy personelu podmiotów leczniczych w okresie pandemii COVID -19 13
9 INTERMEN-szkolenia webinarowe 12
10 IV Ogólnopolskim E-FORUM Pielęgniarki i Położnej 71
11 IV Ogólnopolskie E-FORUM Pielęgniarki i Położnej 85
12 Ankieta: „Stres, zdrowie i postrzegane wsparcie społeczne wśród pracowników medycznych w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2” 87
13 Ankieta „Uwarunkowania i dylematy pracy pielęgniarki w czasach koronawirusa” – Program badawczy „Uwarunkowania i konteksty pracy personelu medycznego” 108
14 Komunikat MZ ws. realizacji zajęć praktycznych w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych 157
15 Porada pielęgniarki POZ i porada położnej POZ 150
16 Zaproszenie dla położnych do współtworzenia bazy polskich położnych 147
17 Stres, zdrowie i postrzegane wsparcie społeczne wśród pracowników medycznych w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2-Anonimowe badanie 157
18 Zdjęcia przekazanych środków ochrony osobistej pielęgniarkom i położnym - link do strony internetowej NIPiP 162
19 Stanowiska, Apel NRPiP z dnia 24.06.2020 164
20 XX Ogólnopolski Zjazd Szkół Rodzenia - konferencja dla położnych 161
21 Przychodnia Specjalistyczna CENTRUM w Chełmie-oferta pracy 252
22 Ruszyła strona internetowa dla pielęgniarek szkolnych 207
23 Bezpłatne webinary leczenie ran 187
24 XX Zjazd Szkół Rodzenia 15-18 października 2020 r. 180
25 NZOZ DORMED w Dorohusku-oferta pracy 211
26 Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 dla położnych rodzinnych / położnych podstawowej opieki zdrowotnej 204
27 Zmiana godzin pracy biura od dnia 02 czerwca 2020 r. 575
28 Ankieta-bezpieczeństwo w pracy, zdrowie psychiczne i wypalenie zawodowe w świetle epidemii 248
29 SPRZECIW wobec wprowadzenia tzw. „wspólnej deklaracji” wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu POZ (Lekarza POZ, Pielęgniarki POZ oraz Położnej POZ) 278
30 Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie MEDYCYNY RODZINNEJ z dnia 30 kwietnia 2020 r. dotyczące przeprowadzania badań bilansowych u dzieci w czasie trwania pandemii COVID-19 262
31 Zalecenia KK w dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego dla pielęgniarek środowiska naucznia i wychowania-opieka w przedszkolach i żłobkach na okres epidemii 222
32 Konferencja ePro Infantis 2020 226
33 Zalecenia dotyczące organizacji procesu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w związku ze stanem epidemii i ryzykiem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19 209
34 Dodatkowe świadczenie z tytułu ograniczenia w wykonywaniu pracy w wielu miejscach w związku z COVID-19 297
35 Wsparcie psychologiczne w czasie pandemii koronawirusa 196
36 Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dla województwa lubelskiego w sprawie zakupu środków, materiałów i sprzętów do walki z COVID – 19. 240
37 Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dla województwa lubelskiego w sprawie dekontaminacji powietrza 252
38 Informacja Ministerstwa Zdrowia na temat zasad kierowania do pracy pracowników medycznych przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV2 311
39 Stanowisko specjalistyczne – pielęgniarstwo diabetologiczne Wybrane i wskazane zalecenia postępowania dla pielęgniarek/położnych pracujących z pacjentami chorymi na cukrzycę Pacjent z podejrzeniem/zakażeniem SARS-CoV-2 289
40 Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne 240
41 Bezpłatna pomoc prawna pracownikom służby zdrowia 233
42 Bezpłatne ubezpieczenie medyków 316
43 Opinia w sprawie przeniesienia lub skierowania położnej do pracy na stanowisko pielęgniarki 230
44 Co zrobić, kiedy dostanę skierowanie od wojewody do pracy przy zwalczaniu epidemii Covid-19? Wskazówki dla pielęgniarki i położnej. 255
45 Ogłoszenie-gotowość podjęcia pracy przy zwalczaniu epidemii 267
46 Informacje dla podmiotów medycznych, domów pomocy społecznej, które zwracają się z prośbą o wspomożenie ich w walce z pandemią koronawirusa 237
47 Informacja z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych 270
48 Zalecenia dla Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej/Hospicjum Domowego i Poradni Medycyny Paliatywnej w stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 275
49 Zalecenia w opiece pielęgniarskiej w psychiatrii i leczeniu uzależnień 308
50 Stanowisko specjalistyczne – pielęgniarstwo diabetologiczne Wybrane i wskazane zalecenia postępowania dla pielęgniarek/położnych pracujących z pacjentami chorymi na cukrzycę Pacjent z podejrzeniem/zakażeniem SARS-CoV-2 262
51 WYTYCZNE POSTĘPOWANIA DLA PIELĘGNIAREK MAJĄCYCH KONTAKT Z OSOBĄ ZAKAŻONĄ SARS-CoV-2 229
52 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej... 218
53 Leczenie ran w obliczu epidemii 334
54 Zalecenia dotyczące organizacji procesu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w związku ze stanem epidemii i ryzykiem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19 269
55 Wniosek do opiniowania podwyżek dla pielęgniarek i położnych 265
56 Stanowisko nr 34 Prezydium NRPiP w sprawie uznania choroby zakaźnej wywołanej u pielęgniarki lub położnej wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zakaźną 248
57 APEL samorządów zawodów medycznych z dnia 1 kwietnia 2020 r. do Prezesa Rady Ministrów 284
58 Tarcza dla samozatrudnionych 251
59 Program UM i ankieta 235
60 Wytyczne do stosowania przez pielęgniarki POZ w czasie epidemii wirusa SARS - CoV - 2 257
61 Zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 dla położnych rodzinnych /położnych podstawowej opieki zdrowotnej 240
62 Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS 287
63 Zalecenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek dla pielęgniarek operacyjnych pracujących przy operacjach pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 249
64 Film instruktażowy: jak poradzić sobie z raną w domu? 254
65 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 257
66 Apel NRPiP z dnia 26.03.2020 roku w spr. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 225
67 Zasady opieki domowej pacjentów podejrzanych o zachorowanie na nowego koronawirusa COVID-19 z łagodnymi objawami oraz zasady postępowania z osobami z kontaktu - pośrednie zalecenia 252
68 Zalecany minimalny zestaw środków ochrony indywidualnej chroni przed zakażeniem przez kontakt bezpośredni, drogą kropelkową i transmisją w powietrzu 263
69 Informacja o osobach przebywających na kwarantannie przez system eWUŚ 274
70 Komunikat Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych 236
71 ZALECENIA DLA PACJENTA Z DODATNIM WYNIKIEM BADANIA W KIERUNKU KORONAWIRUSA ZE WSKAZANIEM DO IZOLACJI W WARUNKACH DOMOWYCH 239
72 Zalecenia PTEiLChZ, Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji 246
73 Stanowisko NRPiP w sprawie dyscyplinarnego zwolnienia położnej 241
74 Oferta na maseczki 236
75 Apel zawodów medycznych do rządu polskiego 246
76 Wsparcie dla pielęgniarek i położnych, ich rodzin i bliskich 293
77 Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 20 marca 2020 r. 244
78 Informacje dotyczące produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19 308
79 Komunikat Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego-koronawirus 304
80 Wsparcie psychologiczne dla pielęgniarek,położnych, pielęgniarzy 252
81 Pomoc w zaopatrzenie dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 319
82 Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie zaopatrzenia w środki ochronne pielęgniarek, położnych podstawowej opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej 288
83 Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, oraz opieka paliatywna i hospicyjna w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 242
84 Komunikat dla pielęgniarek i położnych w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w okresie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego 256
85 Komunikat-zmiana terminu Okręgowego Zjazdu 283
86 Apel Prezesa NRPiP w sprawie postępowania przeciwepidemicznego i medycznego w związku z ryzykiem wybuchu epidemii nowego koronawirusa 361
87 Co trzeba wiedzieć o profilaktyce zakażenia koronawirusem? 313
88 Międzynarodowa Kampania "Nursing Now” Polska 300
89 Oficjalna inauguracja kampanii Nursing Now Polska 405
90 Stanowisko Nr 32 Prezydium NRPiP z dnia 14.01.2020 r. 371
91 Kwestionariusz ankiety: Zachowania agresywne wobec pielęgniarek i położnych 392
92 Pielęgniarki, położne w Wojskach Obrony Terytorialnej 480
93 Stanowisko Prezydium NRPiP w sprawie wyrażenia sprzeciwu w związku z zamieszczeniem na facebooku Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP, artykułu sugerującego stosowanie na Oddziałach Intensywnej Terapii nieuzasadnionych medy 515
94 Bezpłatny kurs e-MBA w koordynowanej opiece zdrowotnej 568
95 Wniosek do opiniowania podwyżek dla pielęgniarek i położnych 564
96 I Ogólnopolska Konferencja Pielęgniarka i Położna POZ „Rola i zadania pielęgniarki i położnej w realizacji świadczeń POZ”, Warszawa, 27.11.2019 r. 748
97 Wybory do Samorządu Pielęgniarek i Położnych 657
98 WYBORY SAMORZĄDOWE NA VIII KADENCJĘ - INFORMATOR 554
99 Zawiadomienia o zebraniach wyborczych 736
100 Naukowe podstawy standardu opieki okołoporodowej 714
 
Strona 1 z 3