OIPiP w Chełmie

22-100 Chełm, ul.Obłońska 20

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie z prewencji wykroczeń zawodowych i zdarzeń niepożądanych

Email Drukuj PDF

ZAPROSZENIE

 

 

OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

W CHEŁMIE

oraz

OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W CHEŁMIE


ZAPRASZAJĄ

na bezpłatne szkolenie

nt. „Prewencja wykroczeń zawodowych i zdarzeń

niepożądanych na stanowisku pielęgniarki i położnej”


które odbędzie się w dniu 05 lutego 2018 r.

w Szkole Policealnej - Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie,

ul. Szpitalna 50, w godz. 11:00 – 15:00

 

 

Szkolenie przeprowadzi dr n. med. Grażyna Rogala – Pawelczyk
– Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych.

Osoby chętne prosimy o zgłoszenie telefoniczne uczestnictwa

w Biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie

do dnia 26 stycznia 2018 r., nr telefonu 82 565 43 73.


Serdecznie zapraszam w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie.


PRZEWODNICZĄCA

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Chełmie

/-/ Izabella Chałaj