Prezentacja z wykładu na temat „Kodeks Pracy w wymiarze prawnym, etycznym – zakres odpowiedzialności zawodowej i organizacyjnej” mec. Moniki Drab

Prezentacja z wykładu na temat „Kodeks Pracy w wymiarze prawnym, etycznym – zakres odpowiedzialności zawodowej i organizacyjnej” mec. Moniki Drab wygłoszonego podczas Konferencji zorganizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej w dniu 04 czerwca 2024 r.

część 1 - POBIERZ

część 2 - POBIERZ