UWAGA!!! ZMIANA TERMINU KONFERENCJI!!! - KOMUNIKAT - Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej, dnia 04 CZERWCA 2024 r. w Chełmie

UWAGA!!!   ZMIANA    TERMINU    KONFERENCJI!!!

OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

W CHEŁMIE

Z A P R A S Z A

pielęgniarki, pielęgniarzy i położne - członków Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych w Chełmie,
aktywnych zawodowo


do wzięcia udziału w Konferencji naukowo-szkoleniowej

z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej

na temat: „Kodeks Pracy w wymiarze prawnym, etycznym – zakres
odpowiedzialności zawodowej i organizacyjnej”


która odbędzie się

04 CZERWCA 2024 r.

w Hotelu „EDELS” w Chełmie

ul. Aleja Przyjaźni 9

 

przewidywana godzina rozpoczęcia 13:00

po części naukowo-szkoleniowej

odbędzie się spotkanie integracyjne pielęgniarek i położnych

Koszt od uczestnika 80,00 zł.

Zgłoszenia wraz z opłatą przyjmowane będą 
w Biurze OIPiP w Chełmie od dnia 02 kwietnia 2024 r.

/liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń/

/Prosimy nie dokonywać wpłat na konto./

W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji opłata nie będzie zwracana.