Komunikat w sprawie przedkładania zaświadczeń o ukończeniu kursów specjalistycznych przed przystąpienia do egzaminu państwowego (2)

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że w dniu 5 kwietnia 2022 r. Minister Zdrowia zatwierdził dokument: AKTUALIZACJA PROGRAMÓW SZKOLEŃ SPECJALIZACYJNYCH DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, który znosi warunek dotyczący przedkładania wraz z wnioskiem o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego zaświadczenia o ukończeniu:

  1. kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa;
  2. kursu specjalistycznego Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka;
  3. kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego;
  4. kursu specjalistycznego Leczenie ran dla pielęgniarek;
  5. kursu specjalistycznego Leczenie ran dla położnych.

Wymogi kwalifikacyjne na szkolenia specjalizacyjne i kursy

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DLA PIELĘGNIAREK:

Lp.

     Dziedzina pielęgniarstwa

           Wymogi kwalifikacyjne

 

1.

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

 liczba godzin dydaktycznych 979

 

 

2 letni staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach,

prawo wykonywania zawodu,

posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:

- wykonanie  i interpretacja zapisu EKG potwierdzone zaświadczeniem,

- resuscytacja krążeniowo-oddechowa potwierdzone zaświadczeniem,

- wywiad i badanie fizykalne ( możliwość ukończenia w trakcie specjalizacji)

 

2.

Pielęgniarstwo chirurgiczne

liczba godzin dydaktycznych 840

 

2 letni staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach,

prawo wykonywania zawodu,

posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:

- wykonanie  i interpretacja zapisu EKG potwierdzone  zaświadczeniem,

- resuscytacja krążeniowo-oddechowa potwierdzone  zaświadczeniem,

- wywiad i badanie fizykalne ( możliwość ukończenia w trakcie  specjalizacji

3.

Pielęgniarstwo geriatryczne

 liczba godzin dydaktycznych 825

 

2 letni staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach,

prawo wykonywania zawodu,

posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:

-  wykonanie  i interpretacja zapisu EKG potwierdzone  zaświadczeniem,

- resuscytacja krążeniowo-oddechowa potwierdzone  zaświadczeniem,

- wywiad i badanie fizykalne ( możliwość ukończenia w trakcie  specjalizacji)

 

4.

Pielęgniarstwo internistyczne

liczba godzin dydaktycznych 857

 

2 letni staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach,

 prawo wykonywania zawodu,

posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:

- wykonanie  i interpretacja zapisu EKG potwierdzone  zaświadczeniem,

- resuscytacja krążeniowo-oddechowa potwierdzone  zaświadczeniem,

- wywiad i badanie fizykalne( możliwość ukończenia w trakcie  specjalizacji)

5.

Pielęgniarstwo onkologiczne

liczba godzin dydaktycznych 800

 

2 letni staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach,

 prawo wykonywania zawodu,

posiadanie kursu specjalistycznego w zakresie:

- wywiad i badanie fizykalne ( możliwość ukończenia w trakcie  specjalizacji)

6.

Pielęgniarstwo operacyjne

liczba godzin dydaktycznych 836

 

2 letni staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach,

prawo wykonywania zawodu,

posiadanie kurs specjalistycznego w zakresie:

- wywiad i badanie fizykalne ( możliwość ukończenia w trakcie  specjalizacji)

7.

Pielęgniarstwo opieki

długoterminowej

liczba godzin dydaktycznych 967

 

2 letni staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach,

prawo wykonywania zawodu,

posiadanie kurów specjalistycznych w zakresie: 

- leczenia ran potwierdzone zaświadczeniem,

- wywiad i badanie fizykalne( możliwość ukończenia w trakcie  specjalizacji)

8.

Pielęgniarstwo opieki

 paliatywnej

liczba godzin dydaktycznych 841

 

2 letni staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach,

prawo wykonywania zawodu,

posiadanie kurów specjalistycznych w zakresie:

 - resuscytacja krążeniowo-oddechowa potwierdzone  zaświadczeniem,

- wywiad i badanie fizykalne( możliwość ukończenia w trakcie  specjalizacji)

9.

Pielęgniarstwo pediatryczne

 liczba godzin dydaktycznych 810

 

2 letni staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach,

prawo wykonywania zawodu,

posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:

- wykonanie  i interpretacja zapisu EKG potwierdzone  zaświadczeniem,

- resuscytacja krążeniowo-oddechowa potwierdzone  zaświadczeniem,

- wywiad i badanie fizykalne (możliwość ukończenia w trakcie  specjalizacji)

10.

Pielęgniarstwo psychiatryczne

liczba godzin dydaktycznych 825

 

2 letni staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach,

prawo wykonywania zawodu,

posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie: 

- resuscytacja krążeniowo-oddechowa potwierdzone  zaświadczeniem,

- wywiad i badanie fizykalne( możliwość ukończenia w trakcie  specjalizacji)

11.

Pielęgniarstwo ratunkowe

liczba godzin dydaktycznych 812

 

2 letni staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach,

 prawo wykonywania zawodu

posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:

- wykonanie  i interpretacja zapisu EKG potwierdzone  zaświadczeniem,

- resuscytacja krążeniowo-oddechowa potwierdzone  zaświadczeniem,

- resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka potwierdzone  zaświadczeniem, 

- wywiad i badanie fizykalne( możliwość ukończenia w trakcie  specjalizacji)

12.

Pielęgniarstwo rodzinne

liczba godzin dydaktycznych 850

 

2 letni staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach,

prawo wykonywania zawodu,

posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:

- wykonanie  i interpretacja zapisu EKG potwierdzone  zaświadczeniem,

- resuscytacja krążeniowo-oddechowa potwierdzone  zaświadczeniem,

- wywiad i badanie fizykalne( możliwość ukończenia w trakcie  specjalizacji)

13.

Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących

liczba godzin dydaktycznych 800

 

2 letni staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach,

 prawo wykonywania zawodu,

posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:

 - resuscytacja krążeniowo-oddechowa potwierdzone  zaświadczeniem,

- wywiad i badanie fizykalne( możliwość ukończenia w trakcie  specjalizacji)

 

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH:

 

Lp.

     Dziedzina pielęgniarstwa

           Wymogi kwalifikacyjne

 

1.

Pielęgniarstwo epidemiologiczne 

liczba godzin dydaktycznych 844

 

2 letni staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach,

prawo wykonywania zawodu,

posiadanie kurs specjalistycznego w zakresie:

- wywiad i badanie fizykalne( możliwość ukończenia w trakcie  specjalizacji)

2.

Pielęgniarstwo neonatologiczne liczba godzin dydaktycznych 840

 

2 letni staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach,

prawo wykonywania zawodu,

posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:

- resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka potwierdzone  zaświadczeniem,

- resuscytacja krążeniowo-oddechowa potwierdzone  zaświadczeniem,

- wywiad i badanie fizykalne( możliwość ukończenia w trakcie  specjalizacji)

 

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DLA POŁOŻNYCH:

 

1.

Pielęgniarstwo ginekologiczno – położnicze

liczba godzin dydaktycznych 854

 

2 letni staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach,

prawo wykonywania zawodu,

posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:

- leczenia ran dla położnych potwierdzone zaświadczeniem,

- resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka  potwierdzone zaświadczeniem, 

- wywiad i badanie fizykalne( możliwość ukończenia w trakcie  specjalizacji)

2.

Pielęgniarstwo rodzinne dla

położnych

liczba godzin dydaktycznych 824

 

2 letni staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach,

prawo wykonywania zawodu,

posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:

- resuscytacja - krążeniowo-oddechowa noworodka  potwierdzone zaświadczeniem,

- resuscytacja krążeniowo-oddechowa potwierdzone  zaświadczeniem,

- wywiad i badanie fizykalne( możliwość ukończenia w trakcie  specjalizacji)

 

KURSY KWALIFIKACYJNE DLA PIELĘGNIAREK:

 

l.p.

     Dziedzina Pielęgniarstwa

           Wymogi kwalifikacyjne

 

1.

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

liczba godzin dydaktycznych 445

 

6-miesieczny staż pracy w zawodzie,

prawo wykonywania zawodu,

posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:

- wykonanie i interpretacja zapisu EKG potwierdzone  zaświadczeniem,

- resuscytacja krążeniowo-oddechowa potwierdzone  zaświadczeniem,

2.

Pielęgniarstwo chirurgiczne

liczba godzin dydaktycznych 309

 

6-miesieczny staż pracy w zawodzie,

prawo wykonywania zawodu,

posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:

- wykonanie i interpretacja zapisu EKG potwierdzone  zaświadczeniem,

- resuscytacja krążeniowo-oddechowa potwierdzone  zaświadczeniem,

3.

Pielęgniarstwo diabetologiczne

liczba godzin dydaktycznych 338

6-miesieczny staż pracy w zawodzie,

prawo wykonywania zawodu

4.

Pielęgniarstwo geriatryczne

liczba godzin dydaktycznych 305

 

6-miesieczny staż pracy w zawodzie,

prawo wykonywania zawodu

posiadanie kursu specjalistycznego w zakresie:

-  leczenia ran potwierdzone zaświadczeniem

5.

Pielęgniarstwo internistyczne

liczba godzin dydaktycznych 391

 

6-miesieczny staż pracy w zawodzie,

prawo wykonywania zawodu,

posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:

- wykonanie i interpretacja zapisu EKG potwierdzone  zaświadczeniem,

- resuscytacja krążeniowo-oddechowa potwierdzone  zaświadczeniem,

6.

Pielęgniarstwo kardiologiczne

liczba godzin dydaktycznych 438

6-miesieczny staż pracy w zawodzie,

prawo wykonywania zawodu,

posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:

- wykonanie i interpretacja zapisu EKG potwierdzone  zaświadczeniem,

resuscytacja krążeniowo-oddechowa potwierdzone  zaświadczeniem,

7.

Pielęgniarstwo nefrologiczne

z dializoterapią

liczba godzin dydaktycznych  305

6-miesieczny staż pracy w zawodzie,

prawo wykonywania zawodu,

posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:

- resuscytacja krążeniowo-oddechowa potwierdzone  zaświadczeniem,

8.

Pielęgniarstwo neonatologiczne

liczba godzin dydaktycznych  290

6-miesieczny staż pracy w zawodzie,

prawo wykonywania zawodu

9.

Pielęgniarstwo neurologiczne

liczba godzin dydaktycznych  390

6-miesieczny staż pracy w zawodzie,

prawo wykonywania zawodu,

posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:

- resuscytacja krążeniowo-oddechowa potwierdzone  zaświadczeniem,

10.

Pielęgniarstwo onkologiczne

 liczba godzin dydaktycznych 240

6-miesieczny staż pracy w zawodzie,

prawo wykonywania zawodu

11.

Pielęgniarstwo operacyjne

liczba godzin dydaktycznych 365

6-miesieczny staż pracy w zawodzie,

prawo wykonywania zawodu

12.

Pielęgniarstwo opieki

długoterminowej

liczba godzin dydaktycznych 360

6-miesieczny staż pracy w zawodzie,

prawo wykonywania zawodu

 

13.

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

liczba godzin dydaktycznych 380

6-miesieczny staż pracy w zawodzie,

prawo wykonywania zawodu

14.

Pielęgniarstwo pediatryczne

liczba godzin dydaktycznych 240

6-miesieczny staż pracy w zawodzie,

prawo wykonywania zawodu

posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:

- wykonanie  i interpretacja zapisu EKG potwierdzone  zaświadczeniem,

- resuscytacja krążeniowo-oddechowa potwierdzone  zaświadczeniem,

15.

Pielęgniarstwo psychiatryczne

liczba godzin dydaktycznych 310

6-miesieczny staż pracy w zawodzie,

prawo wykonywania zawodu

 

16.

Pielęgniarstwo ratunkowe

liczba godzin dydaktycznych 470

6-miesieczny staż pracy w zawodzie,

prawo wykonywania zawodu

posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:

- resuscytacja krążeniowo-oddechowa potwierdzone  zaświadczeniem,

- resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka potwierdzone zaświadczeniem

17.

Pielęgniarstwo rodzinne

liczba godzin dydaktycznych 325

6-miesieczny staż pracy w zawodzie,

prawo wykonywania zawodu

 

18.

Pielęgniarstwo w środowisku

nauczania i wychowania

liczba godzin dydaktycznych  395

6-miesieczny staż pracy w zawodzie,

prawo wykonywania zawodu

 

19.

Pielęgniarstwo transplantacyjne

liczba godzin dydaktycznych 250

6-miesieczny staż pracy w zawodzie,

prawo wykonywania zawodu

posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:

- wykonanie  i interpretacja zapisu EKG potwierdzone  zaświadczeniem,

- resuscytacja krążeniowo-oddechowa potwierdzone

 zaświadczeniem,

- kurs przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych.

20.

Pielęgniarstwo  w ochronie

zdrowia pracujących

liczba godzin dydaktycznych  325

6-miesieczny staż pracy w zawodzie,

prawo wykonywania zawodu

 

 

KURSY KWALIFIKACYJNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH:

 

  1.  

Pielęgniarstwo epidemiologiczne 

liczba godzin dydaktycznych 302

6-miesieczny staż pracy w zawodzie,

prawo wykonywania zawodu

 

 

KURSY KWALIFIKACYJNE DLA POŁOŻNYCH:

 

  1.  

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii

liczba godzin dydaktycznych 377

 

6-miesieczny staż pracy w zawodzie,

prawo wykonywania zawodu,

posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:

 - wykonanie  i interpretacja zapisu EKG potwierdzone  zaświadczeniem,

- resuscytacja krążeniowo-oddechowa potwierdzone  zaświadczeniem,

  1.  

Pielęgniarstwo operacyjne

liczba godzin dydaktycznych  325

6-miesieczny staż pracy w zawodzie,

prawo wykonywania zawodu

  1.  

Pielęgniarstwo rodzinne

liczba godzin dydaktycznych  321

6-miesieczny staż pracy w zawodzie,

prawo wykonywania zawodu,

posiadanie kursów specjalistycznych w zakresie:

-  resuscytacja krążeniowo-oddechowa potwierdzone  zaświadczeniem,

-resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka potwierdzone zaświadczeniem

 

KURSY SPECJALISTYCZNE  DLA PIELĘGNIAREK:

 

Lp.

     Nazwa kursu

           Wymogi kwalifikacyjne

 

1.

Dializoterapia

liczba godzin dydaktycznych 165

Prawo wykonywania zawodu

2.

Kompresjoterapia

liczba godzin dydaktycznych 110

Prawo wykonywania zawodu

3.

Leczenie ran

liczba godzin dydaktycznych 200

Prawo wykonywania zawodu

4.

Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową

liczba godzin dydaktycznych 75

Prawo wykonywania zawodu

5.

Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą

liczba godzin dydaktycznych 105

Prawo wykonywania zawodu

6.

Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otolaryngologicznymi

liczba godzin dydaktycznych 120

Prawo wykonywania zawodu

7.

Opieka nad pacjentem

poddawanym procedurom

 diagnostycznym i terapeutycznym

 z użyciem otwartych źródeł

promieniowania

liczba godzin dydaktycznych 67

Prawo wykonywania zawodu

8.

Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową

liczba godzin dydaktycznych 173

Prawo wykonywania zawodu

9.

Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie

liczba godzin dydaktycznych 105

Prawo wykonywania zawodu

10.

Podstawy terapii objawowej w

opiece paliatywnej

liczba godzin dydaktycznych 85

Prawo wykonywania zawodu

11.

Rehabilitacja osób przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi

liczba godzin dydaktycznych 164

Prawo wykonywania zawodu

12.

Wykonanie badania

 spirometrycznego

liczba godzin dydaktycznych 86

Prawo wykonywania zawodu

13.

Wykonanie konikopunkcji,

 odbarczenie odmy prężnej oraz

 wykonanie dojścia doszpikowego liczba godzin dydaktycznych 40

Prawo wykonywania zawodu

14.

Wykonanie i ocena testów skórnych liczba godzin dydaktycznych 45

Prawo wykonywania zawodu

15.

Żywienie dojelitowe i pozajelitowe liczba godzin dydaktycznych 200

Prawo wykonywania zawodu

16.

Szczepienia ochronne liczba godzin dydaktycznych 80

Prawo wykonywania zawodu

 

KURSY SPECJALISTYCZNE  DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH:

 

1.

Edukator w cukrzycy

liczba godzin dydaktycznych 160

Prawo wykonywania zawodu

2.

Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie

liczba godzin dydaktycznych 100

Prawo wykonywania zawodu

3.

Opieka nad osobami  z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego

 podskórnego wlewu insuliny(CPWI)

liczba godzin dydaktycznych 129

Prawo wykonywania zawodu

4.

Opieka pielęgniarska nad

 chorymi dorosłymi w leczeniu

systemowym nowotworów

liczba godzin dydaktycznych 70

Prawo wykonywania zawodu

5.

Podstawy języka migowego

 liczba godzin dydaktycznych

Prawo wykonywania zawodu

6.

Resuscytacja krążeniowo-

oddechowa

liczba godzin dydaktycznych 90

Prawo wykonywania zawodu

7.

Resuscytacja krążeniowo-

oddechowa noworodka 

liczba godzin dydaktycznych 57

Prawo wykonywania zawodu

8.

 

 

Terapia bólu przewlekłego

u dorosłych

liczba godzin dydaktycznych 84

Prawo wykonywania zawodu

9.

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

liczba godzin dydaktycznych 108

Prawo wykonywania zawodu

10.

Wywiad i badanie fizykalne

 liczba godzin dydaktycznych 100

Prawo wykonywania zawodu

 

 

KURSY SPECJALISTYCZNE  DLA POŁOŻNYCH:

 

1.

Edukacja i wsparcie kobiety

w okresie laktacji

liczba godzin dydaktycznych 62

Prawo wykonywania zawodu

2.

Leczenie ran

liczba godzin dydaktycznych 115

Prawo wykonywania zawodu

3.

Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu

liczba godzin dydaktycznych 90

Prawo wykonywania zawodu

4.

Opieka nad kobietą z cukrzycą

w okresie okołoporodowym

 liczba godzin dydaktycznych 180

Prawo wykonywania zawodu

5.

Szczepienia ochronne

liczba godzin dydaktycznych 52

Prawo wykonywania zawodu